Kjo është shuma e parave që morën kredi kosovarët gjatë pandemisë

HomeAktualitet

Kjo është shuma e parave që morën kredi kosovarët gjatë pandemisë

Kosovarët kanë hyrë kogja në kredi gjatë vitit 2020. Gjatë këtij viti vlera e kredive aktive në sektorin bankar të Kosovës në shtator 2020 ishte 3.2 miliard euro, që paraqet një rritje vjetore prej 7.6%.

“Vlera e kredive të reja të lëshuara për periudhën janar-gusht 2020 është 912.5 milionë euro, krahasuar me 959 milionë euro apo rënie prej 5 përqind, krahasuar me një vit më parë” tha Guvernatori i Bankës Qëndrore, Fehmi Mehmeti në konferencë për media.

Megjithatë, sipas Mehmeti, gjatë muajve korrik-gusht të këtij viti ka të dhëna premtuese, ku kreditë e reja të lejuara nga sektori bankar janë në vlerë prej 320.7 milionë euro krahasuar me kreditë e reja të lëshuara në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar prej 260 milionë, apo një rritje prej 23 përqind.

Mehmeti, theksoi se depozitat vazhdojnë të përfaqësojnë burimin kryesor të financimit për sektorin bankar dhe shënuan rritje vjetore prej 8.6 përqind në shtator 2020.
“Është e rëndësishme të theksohet se depozitat e ekonomive familjare përfaqësojnë 67 përqind të gjithsej depozitave në sektorin bankar, e të cilat kanë shënuar një rritje prej 7 përqind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar” shton ai.

Ndërsa norma efektive e interesit në kredi është 6.4 përqind sa ishte edhe në shtator të vitit 2019, derisa norma e interesit në depozita është 1.5 përqind, e njëjtë sikur në shtator të vitit të kaluar.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0