Apeli vërteton pjesërisht dën imin me burg ndaj të akuzuarit që postoi foto kërcë nuese ndaj Ramush Haradinajt

HomeAktualitet

Apeli vërteton pjesërisht dën imin me burg ndaj të akuzuarit që postoi foto kërcë nuese ndaj Ramush Haradinajt

Gjykata e Apelit ia ka vërtetuar dëni min me burg të akuzu arit Bledar Elshani, për veprën penale “shtytje në kryerjen e veprave terro riste”, ndërsa për “armëmbajtje pa leje” e ka ndryshuar vendimin e nxjerrë në shkallë të parë.Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë e kishte dën uar Bledar Elshanin me gjithsej 20 muaj burgim unik, për këto dy vepra pen ale, raporton “Betimi për Drejtësi”.Për shtytje në kryerjen e veprave terr orist ai ishte dën uar me 18 muaj burg, derisa për ar mëmbajtje pa leje është d ënuar me katër muaj burg.

Mirëpo, Apeli pas shqyrtimit të pretendimeve ankimore, kishte vendosur që të aprovojë pjesërisht ankesën e mbrojtjes, ndërsa atë të prokurorisë e kishte refuzuar si të pabazuar.Prandaj, Apeli e ka vërtetuar dëni min e shqiptuar nga gjykata e shkallës se parë në kohëzgjatje prej 18 muajsh për shtytje në vepra terro riste, ndërsa për ar mëmbajtje pa leje i ka shqiptuar Elshanit gjobë në lartësi prej 400 euro.Gjykata e Apelit, në vendimin e 11 nëntorit 2019, ka vlerësuar se th ika që i akuz uari e posedonte kategorizohet si arm ë, por nuk përbën mjet me nivel të lartë të sofistikimit dhe efektshmërisë.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1